Energi & Klimat

  • SumoMe

Energi och klimat header

Vårt åtagande

Vår ambition är att vara branschledande inom energi och klimat. Målet till 2020 är att minska klimatavtrycket från varje dryck med en tredjedel, jämfört med 2007. Vi tar ansvar för klimatpåverkan genom hela värdekedjan och fokuserar insatserna där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Här i Sverige arbetar vi framförallt för att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet, d.v.s. tillverkning, distribution och kylning av dryck ute hos kund.

Livscykelperspektiv för klimatsmarta kylskåpkylskåp

  • Tillsammans med kylskåpsleverantörer utvecklar och köper  vi in energisnåla,
    miljösmarta modeller i framkant. 2016 börjar vi rulla ut nya modellen Icool, som är upp till 70% mer energieffektiv jämfört med en ‘retrokyl’.
  • På vårt eget renoveringscenter uppgraderar vi begagnade kylskåp för bättre miljöprestanda: Dörrar, LED-belysning och EMS-teknik som optimerar kylningen minskar sammantaget energianvändningen med upp till 50%.
  • Uttjänta kylskåp demonteras och material återvinns på miljöriktigt sätt på specialanläggning.
  • Vi samarbetar också med våra kunder vad gäller byte till nyare modeller och underhåll, samt för dialog om betydelsen av att välja grön el från förnybara källor.

Lista över inlägg

Så här kommer vår nya Coca-Cola skylt att se ut

Kategori: Energi & Klimat

Slussen återfår sin klassiska skyline när uppgraderingen av Coca-Cola skylten snart är klar.
Läs mer…

Miljöboken

Kategori: Energi & Klimat, Samhällsengagemang

Klimatförändringarna och miljöansvar är angelägna frågor som bör lyftas upp. Särskilt viktigt är det att ungdomar engagerar sig och finns med i klimat- och miljödebatten och är med och påverkar. Därför har vi valt att vara med och finansiera Miljöboken …
Läs mer…

2012 collaboration forum

Kategori: Energi & Klimat, Samhällsengagemang, VD har ordet

CRS in Action Week har nu gått mot sitt slut och vi är fulladdade med inspiration inför det långsiktiga och viktiga arbete som nu tar vid. Hållbarhetsarbetet fortsätter med långsiktiga och genomarbetade planer för att nå våra mål och veckan …
Läs mer…

En klassisk skylt är borta vid Slussen…

Kategori: Energi & Klimat

Men lugn den kommer upp igen! En av Coca-Cola’s prioriterade strategier är att vara branschledande inom energi och klimat.  Det innebär att vi kontinuerligt tittar på hur vi kan minska klimatpåverkan vår egna verksamhet. Sedan 2007 har vi minskat koldioxidutsläppen …
Läs mer…

Strandens Dag – en lycklig lördag

Kategori: Energi & Klimat, Samhällsengagemang

Ungdomar som städar under Strandens Dag Lördagen den 15 september ägde den internationella strandstädardagen rum. Drygt ett 120-tal länder världen över deltog i Ocean Conservancy Coastal Cleanup Day. Bara i Sverige ägnade sig ungefär 900 ungdomar från Haparanda i norr …
Läs mer…

Unikt samarbete minskar utsläpp med biogas-lastbilar

Kategori: Energi & Klimat, Samhällsengagemang

Malmö Lastbilcentral och Coca-Cola Enterprises Sverige tar ytterligare steg i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Lastbilen som är av modell FM 460 Metan Diesel/ Dual Fuel kommer att trafikera sträckan Malmö – Stockholm för Coca-Cola Enterprises. Tekniken innebär att …
Läs mer…

Gröna transporter

Kategori: Energi & Klimat, Fokusområden

Transportfrågan har länge varit en central aspekt i vårt klimatarbete och med anledning av det kör nu våra bilar med rapsmetylester. Men det är inte det enda tillvägagångssättet för Coca-Cola att minska utsläppen av växthusgaser, vi utbildar även våra förare att köra på ett mer effektivt sätt, genom så kallad Eco-driving.
Läs mer…

Energieffektiv produktion

Kategori: Energi & Klimat, Fokusområden

Med hjälp av fjärrvärme, biobränsle och el märkt “Bra Miljöval” vill vi göra vår fabrik i Jordbro än er miljöeffektiv.
Läs mer…

Smarta snåla kylskåp

Kategori: Energi & Klimat, Fokusområden

Kylskåpens påverkan på miljön har länge varit väl dokumenterat. Ett av leden i vårt fortsatta klimatarbete är att förbättre energiförbrukningen i våra kylskåp. Med hjälp av ny kylgaser och bättre automatiseringssystem har vi lyckats sänka utsläppen från skåpen med i snitt 27 procent.
Läs mer…

Hur kan vi konsumenter lättare bli klimatsmarta?

Kategori: Energi & Klimat

För många konsumenter är miljöfrågorna viktiga i deras förhållande till produkter, men frågan är hur företag kan hjälpa dem göra smartare klimatval i deras vardag. Den frågan ställer sig vår kommunikationschef, Peter Bodor, och här kan ni läsa hans åsikt i ämnet.
Läs mer…

6 av 6« Första...23456

Lista över Projekt

Hagainitiativet

Kategori: Energi & Klimat, Fokusområden

Vi är inte ensamma i Sverige om att värna om vår miljö. Tillsammans med några andra svenska företag har vi satt upp målet att nå en 80-procentig minskning av våra utsläpp. Sammanslutningen heter Hagainitiativet och här kan ni läsa mer om riktlinjerna som gäller för företagen som anslutit sig till initiativet.
Läs mer…