Medarbetare

  • SumoMe

arbetsplatsen

VÅRT ÅTAGANDE

Coca-Cola Enterprises Sverige ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplat där varje medarbetare känner sig delaktig och kan utveckla sig själv och företaget. Mångfald och en inkluderande företagskultur, säker arbetsmiljö och främjande av en aktiv balanserad livsstil är områden vi fokuserar extra mycket på.

Fortsatt fokus på mångfald

Som företag vill vi spegla våra kunder och det samhälle vi verkar i. Därför har vi som mål att öka mångfalden i våra team. Framförallt vill vi rekrytera och behålla fler kvinnor inom produktion och som säljare, och få fler medarbetare med utländsk bakgrund till vår säljorganisation. Vi har de senaste åren arbetat systematiskt för att öka kännedomen om oss som attraktiv arbetsplats hos en bredare målgrupp. Minst en av tre slutkandidater till en tjänst ska uppfylla något mångfaldskriterium. För 2015 var målet 50% kvinnor och 20% med utländsk bakgrund bland de nyrekryterade i säljorganisationen. Detta uppnådde vi också!

För att stödja och främja erfarenhetsutbyte och utveckling för våra kvinnliga medarbetare, finns ett kvinnligt nätverk öppet för alla roller i företaget. Program och riktlinjer för att främja livsbalans och underlätta arbetslivet för småbarnsföräldrar är andra exempel på insatser. Vår medvetna satsning på jämställdhet har uppmärksammats externt under året. I början av 2015 fick vi ta emot Industrins Jämställdhetspris. Vi lyfts också fram som gott exempel i fackförbundet Unionens bok om jämställda arbetsplatser.

Säkerhet, hälsa och livsbalansarbetsplatsen2

Vi har en nollvision för arbetsskador och utvecklar hela tiden säker- hetsarbetet för att nå ända dit. 2015 inträffade 3 olycksfall som orsakade frånvaro, samtliga lindriga.

Vi jobbar också för att alla ska må bra på jobbet, genom att ta oss an de utmaningar som finns vad gäller stress och balans mellan ar- bete och övriga livet. Under året har vi utbildat alla chefer, och tagit fram nya praktiska riktlinjer som ska bidra till en mer balanserad arbetsvardag. Mötesfria onsdagar och rekommendation att inte skicka e-post på kvällar och helger, är två konkreta exempel.

Minskad sjukfrånvaro inom Supply Chain

Sedan 2012 har sjukfrånvaron inom produktion, lager och distribution minskat med hela 40%. Detta genom ett långsiktigt arbete med proaktiva insatser. Ett exempel är rotation för ökad flexibilitet och förebyggande av skador. Regelbundna möten mellan chefer och HR samt personlig kontakt mellan chef och medarbetare vid frånvaro är andra viktiga delar.

 

 

Lista över inlägg

Vår VD i SVD om jämställdhet

Kategori: Medarbetare

Svenska Dagbladet skriver om jämställdhet på arbetsplatser med oss Google och Spotify som goda exempel. Vår VD Pierre Decroix berättar varför frågan är viktig för oss. Vi har under många år arbetat med jämställdhet och är stolta över att det …
Läs mer…

Visste direkt att jag ville hit

Kategori: Medarbetare

Jag har haft en fantastisk karriär på Coca-Cola. I december 2006 började jag 20 år gammal som ambulerande konsult, bland annat på Coca-Colas kundservice. Jag visste från dag ett att det var här jag ville vara. Varje gång konsultbolaget ringde …
Läs mer…

Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser

Kategori: Medarbetare

Vi har under 2015 uppmärksammats för vår medvetna satsning på att få kvinnliga medarbetare att utvecklas och växa. Bland annat fick vi tidigare i år ta emot Industrins jämställdhetspris. Nu är vi stolta att vara med i Unionens bok Allt …
Läs mer…

Coca-Colas satsning fick mig att satsa

Kategori: Medarbetare

Jag är uppvuxen i Jordbro och beslutet att lägga Coca-Colas huvudkontor och fabrik här fick en direkt påverkan på mitt liv för snart 20 år sedan. När uppförandet av anläggningen pågick jobbade jag som brevbärare på City Mail och tog …
Läs mer…

Reklamgrafik in på bara skinnet

Kategori: Medarbetare

Bland det första jag jobbade med när jag hade börjat på marknadsavdelningen på Coca-Cola var sommarkampanjen 2009 som blev den största dittills i Sverige. Vi jobbade extremt brett med den i alla kanaler under lång tid. I den glada och …
Läs mer…

Gammal simmarräv utmanade ungdomen – och vann

Kategori: Medarbetare

Vi har bett våra medarbetare dela med sig av minnen kopplade till Coca-Cola. Deras historier speglar både styrkan i vårt varumärke och våra produkter och hur det är att arbeta på Coca-Cola i Sverige. Det här är en av historierna. …
Läs mer…

Coca-Cola Enterprises har ett av Sveriges populäraste traineeprogram

Kategori: Medarbetare

I början av oktober samlades gräddan av Sveriges toppstudenter på Stockholm Waterfront för Traineedagen. Deltagarna fick rösta på de företag som de helst skulle vilja gå traineeprogram hos och Coca-Cola Enterprises blev nummer 2 bland ekonomistudenter och nummer 7 totalt. …
Läs mer…

Historier och minnen

Kategori: Medarbetare

Vi har bett våra medarbetare dela med sig av minnen kopplade till Coca-Cola. Deras historier speglar både styrkan i vårt varumärke och våra produkter och hur det är att arbeta på Coca-Cola i Sverige. Det här är en av historierna. …
Läs mer…

Städa Strand – en volontärinsats för lokalmiljön

Kategori: Energi & Klimat, Medarbetare, Samhällsengagemang

Varje år anordnar Coca-Cola Enterprises Sverige en hållbarhetsvecka då vi lägger fokus på hållbarhet. Våra medarbetare får då chansen att delta i en lång rad olika aktiviteter kopplade till hållbarhet och hälsa. Till exempel kan vara med och städa en strand under en förmiddag, och på så vis utnyttja en del av de två volontärdagar som alla anställda har rätt till varje år.
Läs mer…

Sveriges chefer på väg mot jämställdhet

Kategori: Medarbetare, Samhällsengagemang

Idag är 35 procent av Sveriges chefer kvinnor, och om utvecklingen fortsätter kommer könsfördelningen vara jämställd till 2031. Det har Ledarna kommit fram till i årets version av Jämställdshetsbarometern.
Läs mer…

2 av 41234