Varsam vattenhantering

  • SumoMe

varsamt vatten

Vårt åtagande

En Coca-Cola består till 89,5% av vatten. Vi använder också vatten i produktionen, rill rengöring och sköljning. Mest vatten sett till hela värdekedjan, går dock åt vid odlingen av råvaror till våra drycker. Våra mål för hållbar vattenanvändning handlar om att minimera mängden vatten vi använder och vara en förebild vad gäller vatteneffektivitetet.

Mål: 1,2 liter vatten per liter dryck

2015 använde vi 1,54 liter vatten per liter dryck. Utfasningen av returglasflaskor har inneburit en vattenbesparing på vår anläggning med hela 10%, som förut gick åt till diskning. Vi fortsätter också jobba med smartare sköljteknik och inventerar med hjälp av medarbetarna ytterligare möjliheter att spara vatten. Installation av en ny sorts sköljmaskin sparar 8 000m3 vatten per år, bland annat eftersom den kan skölja de små PET-preformerna istället för de färdiguppblåsta flaskorna.
Vattnet till våra drycker är kommunalt dricksvatten från Mälaren som renas ytterligare i vår reningsanläggning. Till Bonaqua hämtar vi källvatten från en lokal källa i närheten av produktionsanläggningen.

vatten

Störst vattenavtryck i råvaruledet

Studier visar att ca 80% av Coca-Cola Enterprises produkters vattenavtryck kommer från odling och produktion av socker och andra råvaror. Vilken miljöpåverkan detta innebär beror på hur vattentillgången ser ut, och vilka utsläpp till vatten som jordbruket ger upphov till. I Sverige använder vi socker från skånska sockerbetor som inte kräver konstbevattning. Coca-COla Enterprises samarbetar md Sustainable Agriculture Initiative, ett internationellt branschinitiativ för utveckling av ett mer hållbart jordbruk. Genom att tillämna bl a SAIs kriterier och uppföljningssystem vill vi säkerställa att våra råvaror är odlade på ett hållbart sätt.

Lista över inlägg

Vi träffar Karin Glaumann Programme Manager på Stockholm Internatinal Water Institute

Kategori: Varsam vattenhantering

Hör Karin berätta om årets konferens och temat hållbar utveckling.        

Vatten är en av våra viktigaste ingredienser

Kategori: Varsam vattenhantering

Vatten är en av våra viktigaste ingredienser . Därför är World Water Week en viktig arena för hela Coca-Cola-systemet. World Water Week arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI) och har fokus på globala vattenfrågor. I år är temat ”Vatten …
Läs mer…

Svenska mat-och dryckesföretag samarbetar för mer hållbar vattenförvaltning

Kategori: Varsam vattenhantering

För två år sedan startade SIWI ett nätverk med svenska livsmedelsföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt. Via den här länken berättar nätverkets medlemmar om resan mot bättre vattenhantering.
Läs mer…

Vi deltar på World Water Week

Kategori: Varsam vattenhantering

Coca-Cola Enterprises Sverige deltar i ett antal seminarier som kretsar kring livsmedelsindustrins vattenanvändning och hur vi kan göra den effektivare. Globalt har Coca-Cola Enterprises som målsättning att minimera vår vattenpåverkan genom hela vår värdekedja, att etablera en hållbar drift när det gäller vatten och att sätta standarden för vatteneffektivitet.
Läs mer…

Visste du att?

Kategori: Varsam vattenhantering

Visste du att vi vill minska vår vattenanvändning med 35 procent till 2020?
Läs mer…

Visste du att?

Kategori: Drycker, Varsam vattenhantering

Visste du att vattnet i Coca-Colas drycker kommer från Mälaren och Hanveden?
Läs mer…

Internationella vattendagen

Kategori: Varsam vattenhantering

Idag är det internationella vattendagen, och temat för i år är ”Vatten och hållbar utveckling”. Vattensituationen i världen är svår, vilket ställer hårda krav på vår hantering av vattnet. Vi vill vara vattenneutrala till 2020.
Läs mer…

Det där med ansvarsfull vattenanvändning…

Kategori: Varsam vattenhantering

Förra veckan besökte jag Falun och Gävle och träffade över 1800 gymnasieelever under seminarieturnén #we_change. Det är ett fantastiskt program som syftar till att inspirera och engagera ungdomar i hållbarhetsfrågor men också att väcka tankar kring deras egna drivkrafter. Peter …
Läs mer…

Ledningens engagemang påverkar hållbarhetsarbetet

Kategori: Energi & Klimat, Varsam vattenhantering

Ledningens engagemang påverkar hur framgångsrikt ett företags hållbarhetsarbete blir. Det visar en ny undersökning, bland trehundra chefer i Europa, genomförd av The Economist Intelligence Unit på uppdrag av Coca-Cola Enterprises. Totalt uppgav 44 procent att ledningens engagemang kommer vara den …
Läs mer…

Rønnaug Vinje – vår nya hållbarhetschef

Kategori: Energi & Klimat, Medarbetare, Samhällsengagemang, Varsam vattenhantering

Nu kan vi stolt presentera att Rønnaug Vinje blir ny hållbarhetschef för Coca-Cola Enterprises i Sverige och Norge. Hon har tidigare varit miljöchef i Norge, men nu blir Sverige hennes nya bas. Rønnaug kommer att få ett övergripande ansvar för …
Läs mer…

1 av 212