Intressentdialog

  • SumoMe

Vår verksamhet påverkar och påverkas av många olika intressenter. Dialog och samarbeten med kunder, leverantörer och andra viktiga aktörer på vår lokala marknad här i Sverige, är avgörande för att vi ska lyckas utveckla vår affär och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Coca-Cola Enterprises Sverige har ett brett spektrum av intressenter vars synpunkter och förväntningar är vägledande i vårt arbete för hållbar tillväxt. Vi strävar efter en öppen och aktiv dialog med omvärlden, engagerar oss i nätverk och organisationer som berör vår verksamhet, och initierar samarbeten kring hållbara lösningar. Vi deltar också i samhällsdebatten och driver för oss viktiga sakfrågor i olika forum. Några av våra viktigaste dialoger förs med kunder, beslutsfattare och opinionsbildare inom hälsosektorn, samt med vår kanske viktigaste målgrupp – Sveriges ungdomar.

Hälsa i fokus
Hälsodebatten och de utmaningar som finns kopplade till hälsa, övervikt och livsstil har förstås stor betydelse för oss. Kostvanor och då inte minst konsumtion av socker och läsk debatteras flitigt i media. Vi månar om att bidra till en saklig och nyanserad diskussion, genom att förmedla fakta om våra drycker, vårt förhållningssätt och arbete till beslutsfattare och opinionsbildare på området.

Under året har vi bland annat haft flera representanter för de politiska riksdagspartierna på besök. Vi har också fortsatt medverka aktivt i branschorganisationen Livsmedelsföretagens (LI) hälso- och hållbarhetsarbete.

Sedan 2012 har vi en dietist anställd inom företaget, för att stärka vår interna kompetens och för att fortsätta utveckla dialogen med opinionsbildare inom hälsosektorn.

Höga förväntningar från kunder
Ett strukturerat och trovärdigt hållbarhetsarbete tillhör idag hygienfaktorerna för att vara leverantör till de stora kedjorna. Som marknadsledande aktör inom vårt segment förväntas vi också ofta ligga i framkant och bidra med idéer för utveckling. Energieffektivisering av kylskåpsparken, resurseffektiva förpackningar och ett sortiment som präglas av ansvarstagande tillhör kundernas viktigaste hållbarhetsfrågor.

Vi undersöker årligen hur nöjda våra kunder är med oss som leverantör, genom ett branschgemensamt kundnöjdhetsindex (Handelsattityder). Kunder inom dagligvaruhandel och servicehandel rankar oss där i förhållande till andra leverantörer, utifrån generell bedömning samt även specifikt för miljöprofil och samhällsengagemang. Kunderna på central nivå inom såväl dagligvaruhandel som servicehandel har rankat oss högre 2013 jämfört med 2012.

 

 

Lista över inlägg

Intressentdialog grunden för ny hållbarhetsplan

Kategori: Intressentdialog, Vår plan

Ett annat branschledande mål är att vi inom fem år ska minska kaloriinnehållet i våra
drycker med 10 %. Detta genom fortsatt satsning på drycker med få eller inga kalorier, för fler valmöjligheter till konsumenter som vill hasundare alternativ.
Läs mer…