Strategi & styrning för hållbar tillväxt

  • SumoMe

Lastbil Coca-Cola - Made in Jordbro

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi för hållbar tillväxt

Coca-Cola Enterprises vision är att vara bäst i branschen, såväl på att marknadsföra och sälja drycker som på kundservice. Ansvarstagande och hållbarhet är centrala delar i arbetet för långsiktig lönsamhet – även här ska vi ta en ledande roll. 2014 har vi uppdaterat vår hållbarhetsplan med nya ambitiösa mål inom sju olika fokusområden.

I den gemensamma hållbarhetsplanen ”Deliver for Today, Inspire for Tomorrow”
finns tydliga målsättningar för respektive område, som sträcker sig fram till 2020.
Coca-Cola Enterprises Sverige har uppdraget att implementera dessa i den
svenska verksamheten. Vår utgångspunkt är att integrera hållbarhetsperspektivet
i alla delar av den dagliga verksamheten, i såväl strategiska som operativa beslut
på alla nivåer.

Lista över inlägg

Förbättrad hållbarhet och säkerhet i vår produktion

Kategori: Strategi & styrning för hållbar tillväxt

Förbättrad hållbarhet och säkerhet i vår produktion Väldigt fina trender på Supply Chain vad gäller energi- och vattenförbrukning – och säkerhet. Våra åtgärder för att minska vår förbrukning av vatten och el har gett fina resultat. Jämfört med förra året …
Läs mer…

Future for Sustainability

Kategori: Energi & Klimat, Strategi & styrning för hållbar tillväxt

Den 1 oktober genomförde Coca-Cola Enterprises (CCE) tillsammans med Financial Times, konferensen Future for Sustainability, där även Hagainitiativet medverkade. Som en del av denna konferens hade CCE gett i uppdrag till Cranfield School of Management’s Doughty Centre for Corporate Responsibility …
Läs mer…