VD har ordet

  • SumoMe

 


CC-Pierre-Ronnaug (1) edit

 

Hållbarhet är inget slutmål – det är en resa från bra till bättre

Gemensam syn på förutsättningarna och överenskomna ramverk för en hållbar utveckling är ett viktigt steg – världen utvecklas i posi- tiv riktning! Att företag och näringsliv tar en aktiv roll och åtar sig att bidra, är en viktig del i det utmanande arbete som nu ska göras fram till 2030.
2015 går till historien som ett hållbarhetens år. Först och främst för att världen enades om en gemensam hållbarhetsplan – 17 globala mål som sammantaget handlar om att lyckas utrota fattigdom, hejda klimatförändringarna och bekämpa orättvisa och ojämlikhet till 2030. Planen som 193 regeringar kommit överens om är den mest ambitiösa hittills för att göra världen till en bättre plats. I decem- ber 2015 fick vi också ett globalt klimatavtal på plats.

Ett systematiskt arbete med resurseffektivitet, miljö och social ansvar har funnits med i vår verksamhet sedan starten. För nio år sedan publicerade vi vår första lokala hållbarhetsrapport, och har sedan dess blivit mer proaktiva och utåtriktade i vårt arbete. Fokus har alltid varit på de områden där vi har störst påverkan.

Sedan 2007 har vi minskat vår egen verksamhets klimatavtryck här i Sverige med 46%, och förra året skänkte vi 100 000 måltider till utsatta människor genom samarbete med Stadsmissionen. Det är två exempel på resultat vi är stolta över. Men vi vet att våra in- tressenter förväntar sig ännu mer. Förutom ett bra arbete med vatten, klimat och energi behöver vi jobba mer med hälsa och utmaningarna kring detta. Vi ser att vi kan vara en del i lösningen genom att minska mängden kalorier som konsumeras igenom våra drycker. Genom fler kalorifria alternativ och fler mindre förpackningar, har vi minskat kaloriinnehållet med nästan 10% per liter sedan 2010.

Detta är vår sista hållbarhetsrapport som Coca-Cola Enterprises. Vi blir nu en del av en ny koncern, Coca-Cola European partners. Men resan mot hållbar utveckling fortsätter, tillsammans arbetar  vi vidare ”from good to great”

Pierre Decroix, VD Coca-Cola European Partners Sverige

Rönnaug Vinje, Hållbarhetschef Coca-Cola European Partners Sverige

Lista över inlägg

2012 collaboration forum

Kategori: Energi & Klimat, Samhällsengagemang, VD har ordet

CRS in Action Week har nu gått mot sitt slut och vi är fulladdade med inspiration inför det långsiktiga och viktiga arbete som nu tar vid. Hållbarhetsarbetet fortsätter med långsiktiga och genomarbetade planer för att nå våra mål och veckan …
Läs mer…