Hållbarhet är inget slutmål – det är en resa från bra till bättre


Gemensam syn på förutsättningarna och överenskomna ramverk för en hållbar utveckling är ett viktigt steg – världen utvecklas i positiv riktning! Att företag och näringsliv tar en aktiv roll och åtar sig att bidra, är en viktig del i det utmanande arbete som nu ska göras fram till 2030.. Här kan du läsa om Coca-Cola European Partners Sveriges hållbarhetsarbete.

Välkommen till oss!

Kvalitet och säkerhet

Kategori: Drycker, Fokusområden

Kvalitetssäkring i alla led Det är ytterst viktigt för oss att kunna garantera kvalitet och produktsäkerhet för alla våra drycker. Vårt systematiska kvalitetsarbete baseras på de höga kraven från The Coca-Cola Company och internationella ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Vi …
Läs mer…


Riktigt gott kaffe

Kategori: Drycker, Fokusområden

Vad har 285 kaffeodlare i Peru gemensamt med cirka 1500 kaffebönder i Etiopien? Samtliga odlar och levererar vårt ekologiska och Fairtrademärkta kaffe, Chaqwa™, som lanserades i början av 2012.
Läs mer…


Strandstädning i vatten

Kategori: Fokusområden, Samhällsengagemang, Varsam vattenhantering

Städa Strand är ett av många CRS-projekt som vi engagerar oss till. Läs här om hur en dykarförening från Dalarna gjorde badsäsongen mer behaglig för lokalbefolkningen.
Läs mer…


Ansvarsfull marknadsföring

Kategori: Drycker, Fokusområden

Här kan ni läsa mer om våra riktlinjer gällande reklam och marknadsföring.
Läs mer…


Ungdomar städar Norrlandskusten

Kategori: Fokusområden, Samhällsengagemang

Strandstädning är vitalt för det marina livet som lever i våra sjöar och hav. Coca-Cola, i samarbete med idrottens miljöorganisation, Städa Sverige, sponsrar därför ungdomsföreningar landet runt för att göra de svenska stränderna mer miljövänliga.
Läs mer…


Mer spontanfotboll med Fotbollskartan

Kategori: Fokusområden, Hälsa och Aktiv livsstil

Spontanfotbollen har för många ungdomar haft en central plats under deras uppväxt. Vi vill därför öka möjligheterna och underlätta det spontana fotbollsspelandet och därför lanserades webbaplikationen Fotbollskartan. Målet är att skapa en karta över Sveriges bästa platser för fotbollsspel, allt från parker till parkeringsplatser pekas ut.
Läs mer…


Nu städas sydkustens stränder

Kategori: Fokusområden, Samhällsengagemang

I helgen städade ungdomar från Löddeköpinge ridklubb stränderna Vikhög och Salvik på Skånes kust. Idrottsföreningar har sedan i april städat stränder längs Västkusten och nu är det dags för Sydkusten att fri från skräp. Ett tjugotal ungdomar och fem ledare …
Läs mer…


Hälsa och välbefinnande

Kategori: Fokusområden, Medarbetare

Våra anställdas välbefinnande är viktig för att vi ska bibehålla en god stämning på företaget. Målet under 2012 är att sänka sjukfrånvaron ytterligare, och ett steg i det ledet är att vända på begreppet “sjukfrånvaro”, istället talar vi om “frisknärvaro”. Våra medarbetare får kontinuerligt stöd i hälso och träningsfrågor.
Läs mer…


Hur kan vi konsumenter lättare bli klimatsmarta?

Kategori: Energi & Klimat

För många konsumenter är miljöfrågorna viktiga i deras förhållande till produkter, men frågan är hur företag kan hjälpa dem göra smartare klimatval i deras vardag. Den frågan ställer sig vår kommunikationschef, Peter Bodor, och här kan ni läsa hans åsikt i ämnet.
Läs mer…


we_change

Kategori: Fokusområden, Samhällsengagemang

Möten med 10 000 unga Sveriges ungdomar är en av våra allra viktigaste målgrupper av flera anledningar: De tillhör våra absolut viktigaste kunder och de är morgondagens beslutsfattare. Och de står för en stor del av de drygt 10% burkar …
Läs mer…


25 av 25« Första...10...2122232425