Coca-Cola Enterprises vill minska sina utsläpp med 50% innan 2020

  • SumoMe

Coca-Cola Enterprises har i flera år jobbat för att minska våra direkta och indirekta CO2-utsläpp. Ambitionen är att vara branschledande inom energi och klimat och reducera våra egna utsläpp med 50% innan 2020.

Lastbil Coca-Cola - Made in Jordbro

Hagainitiviativets klimatbokslut som släpps i dag sammanfattar sina 13 medlemsföretags minskade våxthusgasutsläpp för 2015. Hagainitiativets företag har bidragit med 900 000 ton minskade växthusgasutsläpp, jämfört med sina basår.

– Vi är med i företagsnätverket Hagaintiaitivet för att inspirera varandra samt andra företag att jobba med klimatfrågan. Med Hagainitiativets beräkningsmodell har vi minskat våra egna utsläpp med 75% genom att bland annat fokusera på förnybar el och förnybart bränsle till våra transporter som står utplacerade hos våra kunder. Tillsammans med de andra 12 medlemsföretagen gör vi skillnad i Sverige. Ännu ett bevis på att ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Rönnaug Vinje, hållbarhetsansvarig på Coca-Cola Enterprises Sverige.

Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. För fem år sedan satte Hagainitiativet målet om att minska klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020. Nio av tretton medlemsföretag har redan klarat 40 procentsmålet, 5 år innan målåret 2020.

Nina_Ekelund_farg1-150x150

– Det är bara att konstatera att ambitiösa mål leder till minskade utsläpp. Nu har vi redovisat utsläppen från företagen i fem år och utsläppen minskar. Utsläppsminskningar på 900 000 ton som skett inom ramen av Haga motsvarar 25 procent av utsläppen från arbetsmaskiner i Sverige år 2014, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

Klimatbokslutet ligger nu publicerat på Hagas hemsida och går att hitta här:HållbarhetsområdenDryckerEnergi & KlimatHållbara förpackningarHälsa och Aktiv livsstilMedarbetareSamhällsengagemangVarsam vattenhantering
Publicerad
0 Kommentarer