Hagainitiativet vill se konkret politik för minskad klimatpåverkan

  • SumoMe

Miljömålsberedningen lämnade tidigare i våras ett delbetänkande med förslag på en ny klimatlag och nya klimatmål för Sverige. Hagainitiativet välkomnade den breda politiska uppslutningen bakom förslagen, men ansåg att målen borde varit mer ambitiösa. Sedan dess har beredningen fortsatt arbetet med syftet att föreslå etappmål, sektorsmål, en utsläppsbana och styrmedel utifrån de övergripande målen. Idag presenterades slutbetänkandet på DN Debatt och vi välkomnar igen den breda uppslutning som finns kring förslaget.

 

Å ena sidan beklagar vi att beredningen har sänkt ambitionerna men å andra sidan finns nu ett tydligt mål inom transportsektorn att börja styra mot. Erfarenheterna visar att ambitiösa mål nås med råge, exempelvis nåddes målet om förnybar energi i transportsektorn där vi idag ligger på 23, 4 % trots att målet var 10 % till 2020. Nu är utmaningen att överträffa målen igen och därför behövs skarpa styrmedel som kan bidra till detta. Ska vi lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle så behövs en rejäl tempohöjning med en konkret politik nu, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.
 
Det som nu föreslås saknar i huvudsak sektorsmål och styrmedel. Och på den punkt där ett mål redan finns, för inrikes transporter, lägger man sig på en lägre ambitionsnivå än den dåvarande regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta, som riksdagen ställde sig bakom.
 
– Att föreslå en framtidsinriktad politik när hela världen efter Parisavtalet rör sig framåt innebär är en viktig markering för Sverige. Omställningen sker i våra konkurrentländer som därmed positionerar sig i en värld med låga utsläpp. Miljömålsberedningens hade chansen att lägga förslag som inneburit ökad konkurrenskraft för näringslivet men gick inte hela vägen, avslutar Nina Ekelund.
 
Presskontakt
Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet Tel: 0735 022 464
 HållbarhetsområdenDryckerEnergi & KlimatHållbara förpackningarHälsa och Aktiv livsstilMedarbetareSamhällsengagemangVarsam vattenhantering
Publicerad
0 Kommentarer