Overshoot day

  • SumoMe

overshoot

Föreställ dig att det fanns en årlig gräns för hur mycket vi kan använda av de naturliga ekologiska resurser som jorden erbjuder oss varje år. Om vi använde upp dessa resurser före den 31 december så skulle det vara slut. Vi skulle inte kunna fiska, fälla fler träd eller släppa ut mer CO2 förrän den 1 januari då “budgeten” skulle vara fylld igen.

Idag den 8 augisti hade varit en sådan dag där budgeten är slut. Då vi inte kunde använda mer av de naturliga resurserna som finns runt omkring oss skulle vi snällt fått nyttja det som vi redan har utvunnit. Det skulle få katastrofala följder för väldigt många människor runt omkring i världen.

Vad är egentligen overshoot day?

Det är en dag då vi uppmärksammar att den mänskliga efterfrågan på ekologiska resursr och tjänster (ekologiskt avtryck) under ett visst år överstiger vad jorden kan regenerera under det året. (biokapacitet) Dvs att all användning över detta inte är hållobart – vi använder våra reserver och i många delar av världen förstör vi våra biologiska system – arter hotas eller utrotas. Vi ser det bland annant i våra hav – koraller förstörs och försvinner – forskare säger idag att 75% av alla korallrev idag är hotade för att ta ett exempel.

Vad kan du och jag göra för att vi skall hålla oss inom ramen för vad jorden kan regenerera?

Enligt overshoot day – kan du bidra till kampanjen genom att göra följande:

  1. Invitera din familj och vänner till ett vegetariskt party
  1. Reducera din energianvändning i hemmet
  1. År ditt land en ekologisk borgenär eller gäldenär? Bli en naturlig resursexpert!
  1. Välj en dag då du ”telependlar” eller väljer en grön form for transport
  1. Illustrera dina åtaganden for att ”trampa lätt” på jorden
  1. Reducera ditt pappersberoende

Gå in på http://www.overshootday.org/take-action/pledge-for-the-planet/ for att läsa mer om vad du kan göra.

Slutsatsen är att något måste göras – och vi som privatpersoner och näringslivsrepresentanter måste ta ansvar.

Se mer om vad vi i Coca-Cola gör for att redusera vår förbrukning av naturliga resurser på cceansvar.se

 

What is Earth Overshoot Day? 

When the entire planet is running an ecological deficit, we call it “overshoot.” At the global level, ecological deficit and overshoot are the same, since there is no net import of resources to the planet. 

Overshoot occurs when: 

HUMANITY’S ECOLOGICAL FOOTPRINT > EARTH’S BIOCAPACITY 

Earth Overshoot Day marks the date when humanity’s demand for ecological resources and services (Ecological Footprint) in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year (biocapacity). 

 HållbarhetsområdenDryckerEnergi & KlimatHållbara förpackningarHälsa och Aktiv livsstilMedarbetareSamhällsengagemangVarsam vattenhantering
Publicerad
0 Kommentarer