Konsten att förenkla och göra sig stor

  • SumoMe

                                           Mats Wesslén, VD Städa Sverige AB

För en tid sedan åt jag en snabb Kebab-lunch i Årsta. Höstsolen värmde och plats på uteserveringen, härligt. När jag nästan ätit färdigt blev jag vittne till en intressant scen: En ung tjej som väntade på sin mat tillrättavisade två män vid bordet intill när de lämnade restaurangen med halvfulla tallrikar kvar på bordet.

Och det var inte ohyfset i sig tjejen vände sig emot utan slöseriet förstås.

Dynamiken i ”ung ensam tjejs rakryggade utspel” kontra ” två muttrande lomhörda medelålders män” var stark. Och några saker slog mig omedelbart: Den unga tjejen gjorde sig större än vad hon egentligen var, hon förenklade, hon gjorde något här och nu.

Det här går att översätta rakt av och använda i arbetet med Hållbarhet i en organisation.  Nej, jag menar inte att det ersätter det ständigt pågående arbetet i ett typiskt svenskt företag med införande av Miljöledningssystem, energieffektiv produktion, minskade utsläpp eller något liknande.

Jag menar att näringslivet har ett långt större ansvar än vad de kanske vill kännas vid. De både kan och borde ta på sig en större kostym och likt den unga tjejen göra sig större, göra något här och nu. På orten de verkar och helst idag.

Den verksamhet jag representerar, Städa Sverige – idrottens miljöorganisation bygger helt och fullt på unga vuxnas ansvarstagande och attityd i miljöfrågan.  I en värld av unga har vi förenklat verksamheten till operativt miljöarbete, dvs få bort skräp från samhällets olika delar så det inte skadar djur och natur.

Det här är insatser alla människor begriper och kan relatera till. Med detta kommer engagemang, och intresse, det blir roligt! Hållbarhetsfrågan – oavsett vilken definition vi gör – är svår, tungrodd och allvarlig i sig och skulle därför må bra av att förenklas, bli roligare, lite populistisk. Poppigt. Kan vi göra enkla och snabba insatser blir det också lättare att driva de tyngre och mer strategiska frågorna.

Det är uppenbart att det finns ytterligare dimensioner av Hållbarhetsfrågan: Lyssna på de unga och hjälpa dem hjälpa. Hållbarhetsfrågan integrerad i ett företags verksamhet räcker inte långt.

Inte om du vill att unga vuxna skall lyssna.

Mats Wesslén

Du kan följa Mats och Städa Sverige genom
www.facebook.com/StadaStrand, stadasverige.se, www.twitter.com/stadasveHållbarhetsområdenDryckerEnergi & KlimatHållbara förpackningarHälsa och Aktiv livsstilMedarbetareSamhällsengagemangVarsam vattenhantering
Publicerad
0 Kommentarer