Yooutube

Städa Strand

2013 års Städa Strand blev det största hittills, sett till såväl antal stränder som deltagare och mängd insamlat skräp. Över 4000 ungdomar från idrottsföreningar runtom i Sverige samlade tillsammans in 68 ton skräp från 365 badstränder längs kust och sjö. Ungdomslagen får betalt för sin miljöinsats, ca 2 500 kr per städad strand. De får också en liten miljöutbildning i samband med arrangemanget. Coca-Cola Enterprises Sverige står som initiativtagare till Städa Strand, tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Förutom renare stränder är syftet att bidra till ökad miljömedvetenhet bland de deltagande ungdomarna. Städa Strand genomförs även under 2014. 226 ton skräp sammanlagt har samlats in under Städa Strands fyra år..

Projekt

Nu städar vi Sveriges stränder igen

  • SumoMe

Sociala medieplatser