Vår värdekedja

 • SumoMe

Påverkan och ansvar genom hela värdekedjan
Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljö genom hela värdekedjan. Tillsammans med leverantörer, kunder och andra aktörer vill vi bidra till en hållbar utveckling och göra positiv skillnad där vi verkar.

 

 

 

Leverantörskedjan

 • Vi prioriterar lokala leverantörer i syfte att begränsa miljöpåverkan från de råvaror och material vi använder.
 • I våra drycker använder vi vatten från Mälaren och socker från skånska
  sockerbetor, som inte kräver konstbevattning.
 • Våra förpackningar är resurseffektiva, återvinningsbara och består delvis av återvunnet och förnybart material.
 • En del av våra PET-flaskor är PlantBottle, en flaska som består av delvis växtbaserat material.

Vår verksamhet

 • Kvalitet, säkerhet, resurseffektivitet och miljöhänsyn är högt prioriterat i vår dryckesproduktion. Vi använder vatten, energi och andra resurser effektivt och minimerar mängden restavfall.
 • Vi är en av de största arbetsgivarna i Haninge kommun. Vi vill vara en attraktiv
  arbetsplats och en positiv kraft i lokalsamhället.
 • 1 miljon liter dryck distribueras dagligen till våra kunder. Vi arbetar för hög
  fyllnadsgrad och bränsleeffektivitet, och övergår successivt till förnybara drivmedel.
 • Vi arbetar för en energieffektiv kylskåpspark med minsta möjliga klimatpåverkan.

Kunder & konsumenter

 • Vi erbjuder ett brett sortiment av drycker, för alla smaker och tillfällen. Vi ger
  också vägledande information om näringsinnehåll och hälsa.
 • Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. Genom vårt medlemskap
  i Sveriges Bryggerier är vi delägare i Returpack som sköter insamlingen av
  burkar och PET-flaskor i Sverige.
Ladda ner Vår Värdekedja som PDF.